ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗДО "КРАПЛИНКА"

1.Фінансовий звіт про використання коштів за 9 місяців 2017р

Видатки за 9 місяців по Княгининському ЗДО

2.Статут закладу

3.Структура та органи управління закладу освіти

4.Кадровий склад закладу освіти

5.Освітні програми, що реалізуються в закладі

-Базовий компонент дошкільної освіти.

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (Авт.-упор.Білан О.І)– редакція 2018 року.

- «Впевнений старт»- програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Парціальні програми

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.).

- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.)

-«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).

- «Україна – моя Батьківщина» парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного вікуза науковою редакцією О. Д. Рейпольського.

- «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми 5-го року життя» програма і методичні рекомендації авт.кол.: С.В.Бондарчук та ін.- Т.: Мандр., 2017

                     6.Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником -      село Княгинин

7.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

У дошкільному закладі працює одна різновікова група віком від 2-6 років

Дошкільний заклад розрахований на 16 місць – навчання, виховання та спілкування дітей. Фактична кількість -11 дітей

8. Мова освітнього процесу - українська

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

10. Результати моніторингу якості освіти дошкільників закладу

11.Річний звіт про діяльність  закладу дошкільної освіти «Краплинка»

Інформація про заклад: Адреса закладу: 32372, Україна, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р.-н.,с.Княгинин, вул.Франка, 39.

Інформація про керівника закладу:Клімова І.В., стаж роботи на даній посаді - 8,9роки, загальний педагогічний стаж-25р. У 2009 р. закінчила Камянець-Подільський Національний Університет ім.І.Огієнка. і здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» і кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільної освіти.

Установчі документи закладу:

 • Рішення сесії Камянець-Подільської районної ради від 30 грудня 2011 року №
 • Статут закладу зареєстровано 30.03.2011р, свідоцтво №272404
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:СеріяАБ №672329 ;Ідентифікаційний код юридичної особи 37328493
 • Рішення № 38 від 29.06.2016р про державну реєстрацію потужності
 • колективний договір

Наповнюваність закладу:

 • загальна кількість груп – 1 ;
 • загальна кількість дітей – 11.

Режим роботи закладу: 5-ти денний, з 9-годинним перебуванням дітей.

Перелік приміщень закладу: їдальня- 1; спальня-1; ігрова-1, харчоблок-1,внутрішній туалет-1, методичний кабінет-1, роздягальня-1

Приміщення дитячого садка -окреме типове приміщення дошкільного закладу

Загальна площа –168 м2

 1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства;

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку с. Княгинин «Краплинка» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», законодавством України «Про працю», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, наказами Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА, відділу освіти Колибаївської с/р ОТГ, завідувача ДНЗ, Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, інструктивно–методичними документами та власним Статутом.

У штатному розписі, затвердженому сільським головою Колибаївської сільської ради від 29 грудня 2016р, штат у кількості 5 штатних одиниць, 4,5 ставок.

Акт готовності до нового 2019-2020 навчального року має дозволи органів управління держпродспоживслужби в Хмельницькій обл, пожежної охорони на здійснення освітньої діяльності.

При складанні річного плану керувалися основними положеннями Державної національної програми «Освіта XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», «Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2013 року за № 1239; Інструктивно-методичним листом МОН України «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» № 1/9-434 від 01.10.02, Методичним листом МОН України № 1/9-306 від 06.06.05 р. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році», Інструктивно-методичними матеріалами щодо ведення документації в дошкільному закладі освіти за загальною редакцією К. Л. Крутій та іншими законодавчими актами держави і нормативними документами МОН України з питань навчально-виховної роботи у дошкільних закладах.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до оновленої програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.) та для 5-річок «Впевнений старт»

 1. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів;

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпечення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Головними завданнями дитячого садка є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей- формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

- формування гармонійно розвиненої особистості із високими моральними цінностями.

Умови для навчання дітей з особливими потребами, в тому числі дітей-інвалідів в закладі створені, зокрема в закладі є окремий вїзд  і окремий вхід обладнаний пандусом.На даний час вихованців з особливими освітніми потребами у закладі немає

3. Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) учнів (вихованців) (для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів);

Річний план роботи ЗДО «Краплинка» містить розділ «вивчення стану організації життєдіяльності дітей». У якому визначені напрямки і зміст вивчення, вказані відповідальні. Заплановані та проводяться тематичні, комплексні, вибіркові вивчення, якими охоплені питання стану реалізації розділів програми, організації діяльності дітей, виконання рішень, вивчення досвіду. За результатами тематичних та комплексних вивчень складаються довідки із зазначенням про позицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу. До тематичних вивчень використовуються таблиці- схеми. Матеріали вивчень систематизовані. На виконання річного плану проводилось вивчення на тему «Стан діалогічного мовленнєвого розвитку дітей шостого року життя»..

Методичні заходи проводяться відповідно річного плану роботи, розділів «методична робота з кадрами, спрямовані на виконання річних завдань. Матеріали методичних заходів упорядковані. В групі накопичуються та впорядковуються дидактичні, наочні, роздаткові матеріали для організації роботи з розділів програми.

Складений розклад занять, організація навчальної діяльності не перевищує гранично допустимих норм навчального навантаження на дитину.

В ЗДО функціонує художньо-образотворчий гурток «Юні фантазери» який відвідують діти 4 – 6 року життя,та які демонструють свої здібності під час виконання різних видів завдань.

 1. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників;

У ЗДО працює 2 педагогічних працівники:

Директор закладу Клімова Ірина Вікторівна має вищу педагогічну освіту,в 2016 році пройшла атестація як завідувач та вихователь, присвоєно 14 тарифний розряд спеціаліст І-ї категорії.

вихователь –Павлюк Лілія Дмитрівна, вища технологічна освіта , проходить курси підвищення кваліфікації у Камянець-Подільському Національному Унівеситеті ім.Огієнка, 10-й тарифікаційний розряд

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 року Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року № 1135.

Педагоги зорієнтовані на удосконалення навчально-виховного процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливості, переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості. У дошкільному закладі при організації навчально-виховної роботи використовуються інноваційні технології В.Сухомлинського.

Педагоги брали участь у конкурсі «Здоров'язбережувальні технології», «Калейдоскоп педагогічних ідей» з іноземної мови, конкурс на кращу спальну кімнату, конкурс «Гармонія руху» Заклад дошкільної освіти  входить до складу методоб'єднання педагогічних працівників Колибаївського регіону, до якого входять Колибаївський ЗДО, Острівчанський ЗДО, Ходоровецький ЗДО, педагоги якого беруть активну участь у роботі методоб’єднання,  активну участь у районних заходах

Колективним органом управління освітнім процесом у закладах регіону є педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання. Для підвищення педагогічної компетентності діють семінари-практикуми.

5).Використання інформаційно-комунікативних технологій

 • Для проведення занять з дошкільнятами педагоги використовують, як і робочий ноутбук закладу так  персональні ноутбуки, музичний центр.

6. Загальний стан території, будівель та приміщень навчального  закладу;

Матеріально-технічна база.

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази 3 2014 по 2019рік проведено:

 • - встановленні всі вікна
 • - замінена частина труб електричного опалення
 • - ремонт харчоблоку.
 • - заміна полового покриття,
 • - перекриття покрівлі котельні
 • Завдяки бюджетним коштам проводиться щорічний ремонт дошкільного закладу,
 • були придбані:
 • - придбано по 3 комплекти постільної білизни в групу, рушнички дитячі 30шт
 • - стінка в методкабінет,шафа для білизни, шафа туалетна,
 • -,столи дитячі стільчики, стільчики, шафки для одягу, дошка для гладження
 • холодильник, електромясорубка, посуд,ноутбук, принтер

Завдяки співпраці з меценатами, які орендують землі в с.Княгинин, вони закупили для садка, каруселі, дитячу гірку, батьками закуплено покривала для ліжок, карнизи для вікон, ламбрекени, штори, стенди. Завдяки участі батьків у конкурсі на кращу ігрову споруду своїми руками, були виготовлені качелі «Гусочка», альтанка, облаштовані куточки відпочинку на території закладу.

 Будівля знаходиться у належному стані і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. З допомогою бюджетних коштів Колибаївської сільської ради,  у приміщенні ЗДО виконані внутрішні ремонтні роботи, встановлені вхідні центральні двері . Територія дитячого майданчику огороджена по периметру сіткою рабицею, яка через довгий час перебування під природніми явищами поїржавіла та потребує заміни. Дитячий садок має ігровий майданчик із ігровими спорудами, пісочницею та зеленими насадженнями.

Приміщення мають привабливий та естетичний вигляд. В груповому приміщенні створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Група естетично оформлена, затишна, впорядкована меблями, що відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно-ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові куточки обладнані навчальним та ігровим матеріалом.

Навчально-матеріальна база оновлюється поступово. В перспективних планах закладу подальше поновлення ліжок, придбання стільців та столів для педагогів. Фінансове забезпечення діяльності навчального закладу здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового переліку обладнання для дошкільних закладів. Залучаються добровільні благодійні надходження від фізичних та юридичних осіб.Стан матеріально-технічної бази відповідає достатньому рівню.

7) Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу;

В ЗДО щорічно плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Відповідно до Закону «Про охорону праці» проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Організовано проводяться два рази на рік медичні огляди працівників. Працівники ЗДО є членами профспілкового комітету працівників Ходоровецької ЗЗСО . Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці, у розслідуванні нещасних випадків. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на програмі розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», завдання якої спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, виробничих нарадах. Були висвітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань,санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО

     Умови для організації харчування в ЗДО задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконуються вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок бюджетних коштів. З боку директора  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу –чи не єдина «рушійна сила» яка сприяє   розвитку села , згуртовує людей та позитивно впливає на взаємини між людьми. Без активної участі ЗДО не відбувається жодного виду організованої роботи у селі. що значно покращує настрій батьків, та дорослого населення , коли їхні діти ,чи онуки або просто знайомі малята приймають участь у організованих святах сільського значення.

Вихованці і колектив ЗДО приймають активну участь у суспільному  житті сільської громади. До проведення всіх свят в закладі, до управління його діяльністю активно долучаються батьки.Садок співпрацює з ЗДО Колибаївського методичного округу та ЗМІ. 

Звичайно є ще недоліки в роботі , але вони стимулюють до кращих результатів , нових досягнень та звершень.
«Добре що у селі є садочок» частий вислів між жителями села, і це стимулює, надихає і змушує рухатись у перед.
       Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі

12. Умови доступності закладу для дітей з особливими потребамиі

В ЗДО «Краплинці» створені умови для виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі й дітей з інвалідністю, а саме:

- заклад обладнаний пандусом з окремим входом до закладу та окремим вїздом на територію закладу.

13. Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі

Згідно рішення 12(позачергової)сесії 7 скликання №3 від 23.12.2018

З 1 січня 2019 встановлено батьківську плату  у Княгининському ЗДО 11,60гривень